Itself Tools
itselftools
Slova začínající na A

Slova Začínající Na A

10 000 nejpoužívanějších slov přeložených a vyslovovaných v mnoha různých jazycích.

Tato stránka používá soubory cookie. Zjistěte více.

Používáním tohoto webu souhlasíte s našimi Podmínky služby a Zásady ochrany osobních údajů.

Kliknutím na písmeno můžete procházet slova začínající tímto písmenem v angličtině

Slova začínající na A v angličtině

aaron (aaron)

ab (ab)

abandoned (opuštěný)

abc (abc)

aberdeen (aberdeen)

abilities (schopnosti)

aboriginal (domorodý)

abortion (potrat)

about (o)

above (výše)

abraham (abraham)

abroad (v cizině)

abs (břišní svaly)

absence (absence)

absent (nepřítomný)

absolute (absolutní)

absolutely (absolutně)

absorption (vstřebávání)

abstract (abstraktní)

abu (abu)

abuse (zneužívání)

ac (ac)

academic (akademický)

academy (akademie)

acc (přísl)

accent (přízvuk)

accept (akceptovat)

acceptable (přijatelný)

accepted (přijato)

accepting (přijímání)

accessed (zpřístupněno)

accessibility (přístupnost)

accessible (přístupný)

accessing (přistupování)

accident (nehoda)

accommodate (ubytovat)

accommodation (ubytování)

accompanied (doprovázený)

accompanying (doprovázející)

accomplish (dosáhnout)

accomplished (dokonalý)

accordance (soulad)

according (podle)

accordingly (podle toho)

account (účet)

accountability (odpovědnost)

accounting (účetnictví)

accreditation (akreditace)

accredited (akreditovat, pověřit, zplnomocnit)

accused (obžalovaný)

acdbentity (acdbentity)

ace (eso)

acer (acer)

achieved (dosaženo)

achievement (úspěch)

achieving (dosažení)

acid (kyselina)

acknowledge (potvrdit)

acknowledged (uznal)

acm (acm)

acne (akné)

acoustic (akustický)

acre (akr)

acrobat (akrobat)

acrylic (akryl)

act (akt)

acting (herectví)

action (akce)

activated (aktivováno)

activation (aktivace)

active (aktivní)

actively (aktivně)

activists (aktivisté)

activities (činnosti)

activity (aktivita)

actor (herec)

actress (herečka)

acts (akty)

actual (aktuální)

actually (vlastně)

acute (akutní)

ada (ada)

adam (adam)

adaptation (přizpůsobování)

adapted (přizpůsobený)

adaptive (adaptivní)

adaptor (adaptér)

add (přidat)

added (přidal)

adding (přidávání)

addition (přidání)

additionally (dodatečně)

address (adresa)

addressed (adresovaný)

addresses (adresy)

addressing (oslovování)

adds (dodává)

adelaide (adelaide)

adequate (adekvátní)

adidas (adidas)

adipex (adipex)

adjacent (přilehlý)

adjustable (nastavitelný)

adjusted (upraveno)

adjustment (nastavení)

admin (admin)

administered (spravovány)

administration (správa)

administrative (správní)

admission (přijetí)

admit (připustit)

admitted (připustil)

adobe (adobe)

adolescent (puberťák)

adopt (přijmout)

adopted (adoptoval)

adrian (adrian)

ads (reklamy)

adsl (adsl)

advanced (pokročilý)

advancement (pokrok)

advantage (výhoda)

adventure (dobrodružství)

adverse (nepříznivý)

advert (inzerát)

advertise (inzerovat)

advertisement (reklama)

advertiser (inzerent)

advertising (reklamní)

advice (rada)

advise (radit, podat zprávu)

advised (poradil)

advisory (poradní)

advocacy (obhajoba)

advocate (zastánce)

adware (adware)

ae (ae)

aerial (letecký)

aerospace (letectví a kosmonautiky)

affair (aféra)

affect (postihnout)

affecting (ovlivňující)

affiliate (affiliate)

affiliated (přidružený)

affiliation (příslušnost)

afford (si dovolit)

affordable (cenově dostupné)

afghanistan (afghánistán)

africa (afrika)

african (afričan)

afternoon (odpoledne)

afterwards (později)

ag (ag)

again (znovu)

aged (letitý)

agencies (agentur)

agency (agentura)

agenda (denní program)

agent (činidlo)

ages (věky)

aggregate (agregát)

aggressive (agresivní)

aging (stárnutí)

agree (souhlasit)

agreed (souhlasil)

agricultural (zemědělský)

ah (ah)

ahead (vpřed)

ai (ai)

aid (pomoc)

aids (aids)

aim (cíl)

aimed (zaměřené)

aims (cíle)

air (vzduch)

airfare (letenky)

airline (letecká linka)

airplane (letoun)

airport (letiště)

aj (aj)

ak (ak)

aka (aka)

al (al)

ala (ala)

alabama (alabama)

alan (alan)

alarm (poplach)

alaska (aljaška)

albania (albánie)

albany (albany)

albert (albert)

alberta (alberta)

album (album)

albuquerque (albuquerque)

alcohol (alkohol)

alert (upozornění)

alex (alex)

alexander (alexandr)

alexandria (alexandrie)

alfred (alfréd)

algebra (algebra)

algeria (alžírsko)

algorithm (algoritmus)

ali (ali)

alias (alias)

alice (alice)

alien (mimozemšťan)

align (zarovnat)

alignment (zarovnání)

alike (podobně)

alive (naživu)

allah (alláh)

allan (allan)

alleged (údajný)

allen (allen)

allergy (alergie)

alliance (aliance)

allied (spojenecký)

allocated (přidělené)

allocation (přidělení)

allow (dovolit)

allowance (příspěvek)

allowing (dovolující)

alloy (slitina)

alone (sama)

along (podél)

alot (mnoho)

alpha (alfa)

alphabetical (abecední)

alpine (vysokohorský)

already (již)

also (taky)

alter (stáří)

altered (změněno)

alternate (střídat)

alternative (alternativní)

alternatively (alternativně)

although (ačkoli)

alto (alt)

aluminium (hliník)

alumni (absolventi)

always (vždy)

amanda (amanda)

amateur (amatér)

amazon (amazonka)

ambassador (velvyslanec)

amber (jantar)

ambien (ambien)

ambient (okolní)

amd (amd)

amend (upravit)

amended (pozměněno)

amendment (pozměňovací návrh)

amenities (vybavení)

america (amerika)

american (americký)

amino (amino)

amongst (mezi)

amp (amp)

ampland (ampland)

amplifier (zesilovač)

amsterdam (amsterdam)

amy (amy)

an (an)

ana (ana)

anaheim (anaheim)

analog (analogový)

analysis (analýza)

analyst (analytik)

analytical (analytický)

analyze (analyzovat)

analyzed (analyzovány)

anatomy (anatomie)

anchor (kotva)

ancient (starověký)

andale (andale)

anderson (anderson)

andorra (andorra)

andrea (andrea)

andrew (andrew)

andy (andy)

angel (anděl)

angela (angela)

angeles (andělé)

anger (hněv)

angle (úhel)

angola (angola)

angry (rozzlobený)

animal (zvíře)

animated (animovaný)

animation (animace)

anime (anime)

ann (ann)

anna (anna)

anne (anne)

annex (příloha)

annie (annie)

anniversary (výročí)

annotated (anotovaný)

annotation (anotace)

announce (oznámit)

announced (oznámil)

announcement (oznámení)

annoying (nepříjemný)

annually (každoročně)

anonymous (anonymní)

answer (odpovědět)

answering (odpovídání)

ant (mravenec)

antarctica (antarktida)

antenna (anténa)

anthony (anthony)

anthropology (antropologie)

antibodies (protilátky)

antibody (protilátka)

anticipated (očekávaný)

antigua (antigua)

antique (starožitný)

antivirus (antivirus)

antonio (antonio)

anxiety (úzkost)

anybody (někdo)

anymore (už)

anyone (kdokoliv)

anything (cokoliv)

anytime (kdykoliv)

anyway (tak jako tak)

aol (aol)

ap (ap)

apache (apache)

api (api)

apnic (apnic)

apollo (apollo)

apparatus (zařízení)

apparel (oděv)

apparent (zdánlivý)

apparently (podle všeho)

appearance (vzhled)

appeared (se objevil)

appearing (objevující se)

appendix (slepé střevo)

apple (jablko)

appliance (spotřebič)

applicable (použitelný)

applicant (žadatel)

applied (aplikovaný)

apply (aplikovat)

applying (uplatnění)

appointed (jmenovaný)

appraisal (posouzení)

appreciate (cenit si)

appreciated (ocenili)

appreciation (uznání)

approaches (přístupy)

appropriations (položky)

approval (odsouhlasení)

approve (schválit)

approved (schválený)

approx (cca)

approximate (přibližný)

approximately (přibližně)

apps (aplikace)

apr (duben)

apt (apt)

aqua (aqua)

aquarium (akvárium)

aquatic (vodní)

arab (arab)

arabia (arábie)

arabic (arabština)

arbitrary (libovolný)

arbitration (arbitráž)

arbor (altán)

arcade (pasáž)

arch (oblouk)

architect (architekt)

architectural (architektonický)

architecture (architektura)

archive (archiv)

archived (archivovány)

arctic (arktický)

are (jsou)

area (plocha)

arena (aréna)

arg (arg)

argentina (argentina)

argue (dohadovat se)

argued (argumentoval)

argument (argument)

arise (vzniknout)

arising (vznikající)

arizona (arizona)

arkansas (arkansas)

arlington (arlington)

arm (paže)

armed (ozbrojený)

armenia (arménie)

armor (brnění)

armstrong (armstrong)

army (armáda)

arnold (arnold)

around (kolem)

arrange (uspořádat)

arranged (uspořádány)

array (pole)

arrest (zatknout)

arrested (zatčen)

arrival (příchod)

arrive (přijet)

arrived (dorazil)

arrow (šipka)

arthritis (artritida)

arthur (arthur)

article (článek)

artificial (umělý)

artistic (umělecký)

arts (umění)

artwork (umělecké dílo)

aruba (aruba)

as (tak jako)

asbestos (azbest)

ascii (ascii)

ash (popel)

ashley (ashley)

asia (asie)

asian (asijský)

aside (stranou)

asin (jako v)

asked (zeptal se)

asking (ptát se)

asks (ptá se)

asn (asn)

asp (asp)

aspect (aspekt)

assembled (sestaven)

assess (posoudit)

assessed (posuzovat)

assessing (posuzování)

asset (aktivum)

assign (přiřadit)

assigned (přiděleno)

assignment (úkol)

assist (pomáhat)

assistant (asistent)

assisted (asistované)

associate (spolupracovník)

associated (spojené)

association (sdružení)

assume (převzít)

assumed (předpokládaný)

assuming (za předpokladu)

assurance (ujištění)

assure (ujistit)

assured (zajištěno)

asthma (astma)

astrology (astrologie)

astronomy (astronomie)

asus (asus)

asylum (azyl)

at (v)

ata (ata)

ate (jedl)

athens (athény)

athletes (sportovců)

athletic (atletický)

ati (ati)

atlanta (atlanta)

atlantic (atlantský)

atlas (atlas)

atm (bankomat)

atmosphere (atmosféra)

atmospheric (atmosférický)

atom (atom)

atomic (atomový)

attach (připojit)

attached (připojený)

attack (záchvat)

attacked (napadl)

attempt (pokus)

attempted (pokusili)

attempting (pokoušející se)

attend (zúčastnit se)

attendance (účast)

attended (zúčastnil)

attending (účastnit se)

attention (pozornost)

attitude (přístup)

attorney (advokát)

attract (přilákat)

attraction (atrakce)

attractive (přitažlivý)

attribute (atribut)

auburn (kaštanové)

auckland (auckland)

auction (aukce)

aud (aud)

audi (audi)

audience (publikum)

audit (audit)

auditor (auditor)

aug (srpen)

aurora (polární záře)

aus (aus)

austin (austin)

australia (austrálie)

australian (australan)

austria (rakousko)

authentic (autentický)

authentication (autentizace)

author (autor)

authorities (úřady)

authorized (autorizovaný)

auto (auto)

automated (automatizovaný)

automatic (automatický)

automatically (automaticky)

automation (automatizace)

automobile (automobil)

automotive (automobilový průmysl)

autumn (podzim)

av (prům)

availability (dostupnost)

available (k dispozici)

avatar (avatar)

ave (ave)

avenue (avenue)

average (průměrný)

avi (avi)

aviation (letectví)

avoid (vyhýbat se)

avoiding (vyhýbající se)

avon (avon)

aw (au)

awarded (oceněný)

aware (vědom)

awareness (povědomí)

awesome (úžasný)

awful (hrozný)

axis (osa)

azerbaijan (ázerbajdžán)

Představuje obraz sekce

Funkce

Zdarma k použití

Tento překladač slov je zcela zdarma, není nutná žádná registrace a neexistuje žádné omezení použití.

Online

Tento překladač je založen v prohlížeči, není nutná žádná instalace softwaru.

Všechna podporovaná zařízení

Prohlédněte si překlady slov na jakémkoli zařízení, které má prohlížeč: mobilní telefony, tablety a stolní počítače.

Obrázek sekce webových aplikací