Itself Tools
itselftools
Slova začínající na E

Slova Začínající Na E

10 000 nejpoužívanějších slov přeložených a vyslovovaných v mnoha různých jazycích.

Tato stránka používá soubory cookie. Zjistěte více.

Používáním tohoto webu souhlasíte s našimi Podmínky služby a Zásady ochrany osobních údajů.

Kliknutím na písmeno můžete procházet slova začínající tímto písmenem v angličtině

Slova začínající na E v angličtině

ea (ea)

eagle (orel)

ear (ucho)

earl (hrabě)

earliest (nejdříve)

early (brzy)

earn (vydělat)

earned (vydělal)

earning (vydělávat)

earrings (náušnice)

ears (uši)

earth (země)

earthquake (zemětřesení)

ease (ulehčit)

easier (jednodušší)

easter (velikonoční)

eastern (východní)

easy (snadný)

eating (jíst)

eau (eau)

ebay (ebay)

ebony (eben)

ebook (e-kniha)

ec (ec)

echo (echo)

eclipse (zatmění)

eco (eko)

ecological (ekologický)

ecology (ekologie)

ecommerce (elektronický obchod)

economic (hospodářský)

economies (ekonomiky)

economy (ekonomika)

ecuador (ekvádor)

ed (vyd)

eddie (eddie)

eden (ráj)

edgar (edgar)

edinburgh (edinburgh)

editing (editace)

edition (edice)

editor (editor)

editorial (redakční)

edmonton (edmonton)

eds (eds)

edt (edt)

educated (vzdělaný)

education (vzdělání)

educational (vzdělávací)

educators (vychovatelé)

edward (edward)

ef (ef)

effect (účinek)

effective (efektivní)

effectively (účinně)

effectiveness (účinnost)

efficient (účinný)

efficiently (efektivně)

effort (snaha)

eggs (vejce)

egypt (egypt)

egyptian (egyptský)

eh (eh)

eight (osm)

either (buď)

elder (starší)

elect (zvolit)

elected (zvolený)

election (volby)

electoral (volební)

electrical (elektrický)

electricity (elektřina)

electro (elektro)

electron (elektron)

electronic (elektronický)

elegant (elegantní)

element (živel)

elephant (slon)

elevation (nadmořská výška)

eleven (jedenáct)

eligibility (způsobilost)

eliminate (odstranit)

elimination (odstranění)

elite (elita)

elizabeth (alžběta)

ellen (ellen)

elliott (elliott)

ellis (ellis)

else (jiný)

elsewhere (někde jinde)

elvis (elvis)

em (em)

emacs (emacs)

email (e-mailem)

embassy (velvyslanectví)

embedded (vložené)

emerald (smaragd)

emergency (nouzový)

emily (emily)

eminem (eminem)

emirates (emiráty)

emission (emise)

emma (emma)

emotional (emocionální)

emotions (emoce)

emperor (císař)

emphasis (důraz)

empire (říše)

empirical (empirický)

employ (zaměstnat)

employed (zaměstnaný)

employee (zaměstnanec)

employer (zaměstnavatel)

employment (zaměstnanost)

enable (umožnit)

enabling (povolení)

enb (enb)

enclosed (přiložený)

enclosure (ohrada)

encoding (kódování)

encounter (setkání)

encountered (setkali)

encouraged (povzbuzen)

encouraging (povzbudivý)

encryption (šifrování)

encyclopedia (encyklopedie)

endangered (ohrožený)

ended (skončilo)

endif (endif)

ending (konec)

endless (nekonečný)

endorsed (schváleno)

endorsement (schválení)

ends (končí)

enemies (nepřátel)

enemy (nepřítel)

energy (energie)

enforcement (vynucení)

eng (ing)

engage (zapojit)

engaged (zasnoubený)

engagement (angažovanost)

engaging (poutavé)

engineer (inženýr)

engineering (inženýrství)

england (anglie)

english (angličtina)

enhance (zlepšit)

enhanced (vylepšené)

enhancement (zvýšení)

enhancing (vylepšující)

enjoyed (užil si)

enjoying (užívat si)

enlarge (zvětšit)

enlargement (rozšíření)

enough (dost)

enquiries (dotazy)

enquiry (poptávka)

enrolled (zapsáno)

enrollment (zápis)

ensemble (soubor)

ensure (zajistit)

ensuring (zajištění)

ent (ent)

enter (vstoupit)

entered (vstoupil)

entering (vstupující)

entertaining (zábavný)

entire (celý)

entirely (zcela)

entities (entity)

entitled (oprávněný)

entity (entita)

entrance (vchod)

entrepreneur (podnikatel)

entries (záznamy)

envelope (obálka)

environmental (životní prostředí)

enzyme (enzym)

eos (eos)

ep (ep)

epa (epa)

epic (epické)

epinions (epiniony)

episode (epizoda)

epson (epson)

eq (ekv)

equal (rovnat se)

equality (rovnost)

equally (stejně)

equation (rovnice)

equilibrium (rovnováha)

equipped (vybavený)

equity (spravedlnost)

equivalent (ekvivalent)

er (ehm)

era (byl)

eric (eric)

ericsson (ericsson)

erik (erik)

erotica (erotika)

erp (erp)

escape (uniknout)

escorts (doprovody)

especially (zvláště)

espn (espn)

essay (esej)

essence (podstata)

essential (nezbytný)

essentially (v podstatě)

essex (essex)

established (založeno)

establishing (založení)

establishment (zřízení)

estimated (odhadnutý)

estimation (odhad)

estonia (estonsko)

etc (atd)

eternal (věčný)

ethernet (ethernet)

ethical (etický)

ethics (etika)

ethiopia (etiopie)

ethnic (etnický)

eugene (eugene)

eur (eur)

euro (euro)

europe (evropa)

european (evropský)

ev (ev)

eva (eva)

eval (eval)

evaluate (vyhodnotit)

evaluated (hodnoceno)

evaluating (hodnotící)

evaluation (hodnocení)

evanescence (prchání)

evans (evans)

eve (předvečer)

even (dokonce)

evening (večer)

event (událost)

ever (vůbec)

everybody (všichni)

everyday (každý den)

everyone (každý)

everything (všechno)

everywhere (všude)

evident (evidentní)

evil (zlo)

evolution (vývoj)

exactly (přesně tak)

exam (zkouška)

examine (prozkoumat)

examined (zkoumal)

examining (zkoumání)

example (příklad)

exceed (překročit)

excel (vynikat)

excellence (excelence)

except (až na)

exception (výjimka)

exceptional (výjimečný)

excerpt (výňatek)

excessive (nadměrný)

exchange (výměna)

excited (vzrušený)

excitement (vzrušení)

exciting (vzrušující)

exclude (vyloučit)

excluded (vyloučeno)

excluding (vyjma)

exclusion (vyloučení)

exclusive (výhradní)

exclusively (výhradně)

excuse (omluva)

exec (exec)

execute (vykonat)

executed (popraven)

execution (provedení)

executive (výkonný)

exempt (osvobozeno)

exemption (osvobození)

exhaust (vyčerpat)

exhibit (exponát)

exhibition (výstava)

exist (existovat)

existed (existoval)

existence (existence)

existing (existující)

exit (výstup)

exotic (exotický)

exp (zk)

expansys (rozpínavost)

expect (očekávat)

expectations (očekávání)

expedia (expedie)

expenditure (výdaje)

expensive (drahý)

experience (zkušenosti)

experienced (zkušený)

experiencing (prožívání)

experiment (experiment)

experimental (experimentální)

expert (expert)

expertise (odbornost)

expiration (vypršení)

expired (platnost vypršela)

expires (vyprší)

explain (vysvětlit)

explained (vysvětlil)

explaining (vysvětlující)

explanation (vysvětlení)

explicit (explicitní)

explicitly (výslovně)

exploration (průzkum)

explorer (badatel)

explosion (výbuch)

expo (expo)

export (vývozní)

exposed (vystavena)

exposure (vystavení)

express (vyjádřit)

expressed (vyjádřený)

expression (výraz)

ext (ext)

extend (rozšířit)

extended (prodloužený)

extending (rozšiřující se)

extensive (rozsáhlý)

exterior (vnější)

external (externí)

extra (další)

extract (výpis)

extraction (těžba)

extraordinary (mimořádný)

extreme (extrémní)

eye (oko)

eyed (očima)

eyes (oči)

ez (ez)

Představuje obraz sekce

Funkce

Zdarma k použití

Tento překladač slov je zcela zdarma, není nutná žádná registrace a neexistuje žádné omezení použití.

Online

Tento překladač je založen v prohlížeči, není nutná žádná instalace softwaru.

Všechna podporovaná zařízení

Prohlédněte si překlady slov na jakémkoli zařízení, které má prohlížeč: mobilní telefony, tablety a stolní počítače.

Obrázek sekce webových aplikací