Itself Tools
itselftools
Ord som börjar på E

Ord Som Börjar På E

De 10 000 mest använda orden översatta och uttalade på många olika språk.

Denna webbplats använder cookies. Läs mer.

Genom att använda denna sida godkänner du våra Användarvillkor och Integritetspolicy.

Klicka på en bokstav för att bläddra bland ord som börjar med den bokstaven på engelska

Ord som börjar med E på engelska

ea (ea)

eagle (örn)

ear (öra)

earl (earl)

earliest (tidigast)

early (tidigt)

earned (tjänade)

earning (tjäna)

earrings (örhängen)

ears (öron)

earth (jorden)

earthquake (jordbävning)

ease (lätthet)

east (öster)

easter (påsk)

eastern (östra)

eat (äta)

eating (äter)

eau (eau)

ebay (ebay)

ebony (ebenholts)

ebook (e-bok)

ec (ec)

eclipse (förmörkelse)

eco (eko)

ecological (ekologisk)

ecology (ekologi)

ecommerce (e-handel)

economic (ekonomisk)

economies (ekonomier)

economy (ekonomi)

ecuador (ecuador)

ed (ed)

eddie (eddie)

eden (eden)

edgar (edgar)

edge (kant)

edinburgh (edinburgh)

edit (redigera)

edited (redigerade)

editing (redigering)

edition (utgåva)

editor (redaktör)

editorial (redaktionell)

edmonton (edmonton)

eds (eds)

edt (edt)

educated (utbildad)

education (utbildning)

educational (pedagogisk)

educators (pedagoger)

edward (edward)

ef (ef)

effect (effekt)

effectiveness (effektivitet)

efficient (effektiv)

efficiently (effektivt)

effort (ansträngning)

eggs (ägg)

egypt (egypten)

egyptian (egyptisk)

eh (va)

eight (åtta)

either (antingen)

elder (äldre)

elect (välja)

elected (vald)

electoral (val-)

electrical (elektrisk)

electricity (elektricitet)

electro (elektro)

electron (elektron)

electronic (elektronisk)

elegant (elegant)

element (element)

elementary (elementärt)

elephant (elefant)

elevation (elevation)

eleven (elva)

eligibility (behörighet)

eliminate (eliminera)

elimination (eliminering)

elite (elit)

elizabeth (elizabeth)

ellen (ellen)

elliott (elliott)

ellis (ellis)

else (annan)

elsewhere (någon annanstans)

elvis (elvis)

em (em)

emacs (emacs)

email (e-post)

embassy (ambassad)

embedded (inbäddad)

emerald (smaragd-)

emergency (nödsituation)

emerging (framväxande)

emily (emily)

eminem (eminem)

emirates (emiraten)

emission (utsläpp)

emma (emma)

emotional (emotionell)

emotions (känslor)

emperor (kejsare)

emphasis (betoning)

empire (imperium)

empirical (empirisk)

employ (använda)

employed (anställd)

employer (arbetsgivare)

employment (sysselsättning)

empty (tömma)

enable (gör det möjligt)

enabled (aktiverad)

enabling (möjliggör)

enb (enb)

enclosed (medföljande)

enclosure (inhägnad)

encoding (kodning)

encounter (råkar ut för)

encountered (påträffade)

encourage (uppmuntra)

encouraged (uppmuntrad)

encouraging (uppmuntrande)

encryption (kryptering)

encyclopedia (encyklopedi)

end (slutet)

endangered (hotad)

ended (slutade)

endif (endif)

ending (slut)

endless (ändlös)

endorsed (godkänt)

endorsement (godkännande)

ends (slutar)

enemies (fiender)

enemy (fiende)

energy (energi)

enforcement (tillämpning)

eng (eng)

engage (förlova sig)

engaged (engagerad)

engagement (engagemang)

engaging (engagerande)

engine (motor)

engineer (ingenjör)

engineering (teknik)

england (england)

english (engelsk)

enhancement (förbättring)

enhancing (förbättra)

enjoy (njut av)

enjoyed (njöt av)

enjoying (njuter)

enlarge (förstora)

enlargement (utvidgning)

enquiries (förfrågningar)

enquiry (förfrågan)

enrolled (inskriven)

enrollment (inskrivning)

ensemble (ensemble)

ensuring (säkerställa)

ent (ent)

enter (stiga på)

entered (gick in i)

entering (går in)

entertaining (underhållande)

entertainment (underhållning)

entire (hel)

entirely (helt)

entities (enheter)

entitled (berättigad)

entity (entitet)

entrance (ingång)

entrepreneur (entreprenör)

entries (poster)

entry (inträde)

envelope (kuvert)

environmental (miljö-)

enzyme (enzym)

eos (eos)

ep (ep)

epa (epa)

epic (episk)

epinions (epinioner)

episode (episod)

epson (epson)

eq (ekv)

equality (jämlikhet)

equation (ekvation)

equilibrium (jämvikt)

equipped (utrustade)

equity (rättvisa)

equivalent (likvärdig)

era (var)

eric (eric)

ericsson (ericsson)

erik (erik)

erotica (erotik)

erp (erp)

escape (fly)

escorts (eskorter)

especially (framförallt)

espn (espn)

essay (uppsats)

essence (väsen)

essex (essex)

est (est)

establish (slå fast)

established (etablerade)

establishing (upprättande)

establishment (etablering)

estate (egendom)

estimation (uppskattning)

estonia (estland)

etc (etc)

eternal (evig)

ethernet (ethernet)

ethical (etisk)

ethics (etik)

ethiopia (etiopien)

ethnic (etnisk)

eugene (eugene)

eur (eur)

euro (euro)

europe (europa)

european (europeisk)

ev (ev)

eva (eva)

eval (eval)

evaluated (utvärderas)

evaluating (utvärdera)

evaluation (utvärdering)

evanescence (förbleknande)

evans (evans)

eve (eve)

even (även)

evening (kväll)

event (händelse)

eventually (så småningom)

ever (någonsin)

every (varje)

everybody (alla)

everyday (varje dag)

everything (allt)

everywhere (överallt)

evident (uppenbar)

evil (ondska)

evolution (evolution)

ex (ex)

exam (examen)

examining (granskning)

exceed (överstiga)

excel (excel)

excellence (förträfflighet)

excellent (excellent)

except (bortsett från)

exception (undantag)

exceptional (exceptionell)

excerpt (utdrag)

excessive (överdriven)

exchange (utbyta)

excited (upphetsad)

excitement (spänning)

exciting (spännande)

exclude (utesluta)

excluded (utesluten)

excluding (exklusive)

exclusion (uteslutning)

exclusive (exklusiv)

exclusively (uteslutande)

excuse (ursäkt)

exec (exec)

executed (avrättade)

execution (avrättning)

executive (verkställande)

exemption (befrielse)

exercise (träning)

exhaust (uttömma)

exhibit (utställning)

exist (existera)

existed (existerade)

existence (existens)

existing (existerande)

exotic (exotisk)

exp (exp)

expand (bygga ut)

expanded (expanderat)

expanding (expanderar)

expansion (expansion)

expansys (expansys)

expect (förvänta)

expectations (förväntningar)

expected (förväntas)

expedia (expedia)

expenditure (utgifter)

expense (bekostnad)

expensive (dyr)

experience (erfarenhet)

experienced (erfaren)

experiencing (upplever)

experiment (experimentera)

experimental (experimentell)

expert (expert-)

expertise (expertis)

expiration (utgång)

expired (utgånget)

expires (löper ut)

explained (förklarade)

explaining (förklara)

explanation (förklaring)

explicit (explicit)

explicitly (uttryckligen)

exploration (utforskning)

explore (utforska)

explorer (utforskare)

exploring (utforskar)

explosion (explosion)

expo (expo)

export (exportera)

exposed (utsatt)

exposure (exponering)

express (uttrycka)

expressed (uttryckt)

expression (uttryck)

ext (ext)

extend (förlänga)

extended (förlängt)

extending (förlängning)

extent (utsträckning)

exterior (exteriör)

external (extern)

extra (extra)

extract (extrahera)

extraction (extraktion)

extraordinary (utöver det vanliga)

extreme (extrem)

extremely (ytterst)

eye (öga)

eyed (ögon)

ez (ez)

Funktioner avsnitt bild

Funktioner

Gratis att använda

Denna ordöversättare är helt gratis, ingen registrering krävs och det finns ingen användningsgräns.

Uppkopplad

Denna översättare är baserad i webbläsaren, ingen mjukvaruinstallation krävs.

Alla enheter stöds

Se ordöversättningar på alla enheter som har en webbläsare: mobiltelefoner, surfplattor och stationära datorer.

Bild för webbappar