Itself Tools
itselftools
Słowa zaczynające się od E

Słowa Zaczynające Się Od E

10 000 najczęściej używanych słów przetłumaczonych i wymawianych w wielu różnych językach.

Ta strona używa plików cookie. Ucz się więcej.

Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na nasze Warunki usługi i Polityka prywatności.

Kliknij literę, aby przeglądać słowa zaczynające się od tej litery w języku angielskim

Słowa zaczynające się od E po angielsku

eagle (orzeł)

ear (ucho)

earl (hrabia)

earlier (wcześniej)

earliest (najwcześniej)

early (wcześnie)

earn (zarabiać)

earned (zarobione)

earning (zarobkowy)

earrings (kolczyki)

ears (uszy)

earthquake (trzęsienie ziemi)

ease (łatwość)

easier (łatwiej)

easily (z łatwością)

east (wschód)

easter (wielkanoc)

eastern (wschodni)

easy (łatwy)

eat (jeść)

eating (jedzenie)

eau (woda)

ebay (ebay)

ebony (heban)

ebook (e-book)

ec (ec)

echo (echo)

eclipse (zaćmienie)

eco (eko)

ecological (ekologiczny)

ecology (ekologia)

ecommerce (e-commerce)

economic (gospodarczy)

economies (gospodarki)

economy (gospodarka)

ecuador (ekwador)

ed (ed)

eddie (eddie)

eden (eden)

edgar (edgar)

edge (brzeg)

edinburgh (edynburg)

edit (edytować)

edited (edytowane)

editing (redagowanie)

edition (wydanie)

editor (redaktor)

editorial (redakcyjny)

edmonton (edmonton)

eds (eds)

edt (edt)

educated (wykształcony)

education (edukacja)

educational (edukacyjny)

educators (wychowawcy)

edward (edwarda)

ef (ef)

effect (efekt)

effective (efektywny)

effectively (efektywnie)

effectiveness (skuteczność)

efficient (wydajny)

efficiently (wydajnie)

effort (wysiłek)

egg (jajko)

eggs (jajka)

egypt (egipt)

egyptian (egipcjanin)

eh (ech)

eight (osiem)

elder (starszy)

elderly (starsi)

elect (elekt)

elected (wybrany)

election (wybór)

electoral (wyborczy)

electrical (elektryczny)

electricity (elektryczność)

electro (elektro)

electron (elektron)

electronic (elektroniczny)

element (element)

elementary (podstawowy)

elephant (słoń)

elevation (podniesienie)

eleven (jedenaście)

eligibility (kwalifikowalność)

eliminate (wyeliminować)

elimination (eliminacja)

elite (elita)

elizabeth (elżbieta)

ellen (ellen)

elliott (elliotta)

ellis (ellis)

else (jeszcze)

elvis (elvis)

em (em)

emacs (emacs)

email (e-mail)

embassy (ambasada)

embedded (osadzony)

emerald (szmaragd)

emergency (nagły wypadek)

emerging (wyłaniające się)

emily (emilia)

eminem (eminem)

emirates (emiraty)

emission (emisja)

emma (emma)

emotional (emocjonalny)

emotions (emocje)

emperor (cesarz)

emphasis (nacisk)

empire (imperium)

empirical (empiryczny)

employ (zatrudniać)

employer (pracodawca)

employment (zatrudnienie)

enable (włączyć)

enabled (włączony)

enabling (umożliwienie)

enb (enb)

enclosed (w załączeniu)

enclosure (załącznik)

encoding (kodowanie)

encounter (spotkanie)

encountered (napotkany)

encourage (zachęcać)

encouraged (zachęcał)

encouraging (zachęcający)

encryption (szyfrowanie)

encyclopedia (encyklopedia)

endangered (zagrożony)

ended (zakończone)

endif (endif)

ending (kończący się)

endless (nieskończony)

endorsed (zatwierdzony)

endorsement (poparcie)

ends (kończy się)

enemies (wrogowie)

enemy (wróg)

energy (energia)

enforcement (egzekwowanie)

eng (pol)

engage (angażować)

engaged (zaręczony)

engagement (zaręczyny)

engaging (ujmujący)

engineer (inżynier)

engineering (inżynieria)

england (anglia)

english (język angielski)

enhanced (wzmocniony)

enhancement (wzmocnienie)

enhancing (wzmacnianie)

enjoy (cieszyć się)

enjoyed (cieszył się)

enjoying (ciesząc)

enlarge (powiększać)

enlargement (rozszerzenie)

enough (wystarczająco)

enquiries (zapytania)

enquiry (zapytanie ofertowe)

enrolled (przyjęty)

enrollment (zapisy)

ensemble (ensemble)

ensure (zapewnić)

ensuring (zapewnienie)

ent (ent)

enter (wchodzić)

entered (weszła)

entering (wstępowanie)

enterprise (przedsiębiorstwo)

entertaining (rozrywkowy)

entire (cały)

entities (podmioty)

entitled (zatytułowany)

entity (podmiot)

entrance (wejście)

entrepreneur (przedsiębiorca)

entries (wpisy)

envelope (koperta)

environment (środowisko)

environmental (środowiskowy)

enzyme (enzym)

eos (eos)

ep (ep)

epa (epa)

epic (epicki)

epinions (epinie)

episode (epizod)

epson (epson)

eq (równ)

equal (równy)

equality (równość)

equally (na równi)

equation (równanie)

equilibrium (równowaga)

equipment (ekwipunek)

equipped (wyposażony)

equivalent (równowartość)

er (er)

era (było)

eric (eric)

ericsson (ericsson)

erik (erik)

erotica (erotyka)

erp (erp)

escape (ucieczka)

escorts (eskorty)

espn (szczególnie)

essay (praca pisemna)

essence (istota)

essential (kluczowy)

essentially (głównie)

essex (essex)

establish (ustalić)

establishing (ustanowienie)

estate (osiedle)

estimated (szacowany)

estimation (oszacowanie)

estonia (estonia)

etc (itp)

eternal (wieczny)

ethernet (ethernet)

ethical (etyczny)

ethics (etyka)

ethiopia (etiopia)

ethnic (etniczny)

eugene (eugeniusz)

euro (euro)

europe (europa)

european (europejski)

ev (ewa)

eval (oceniać)

evanescence (efemeryczność)

evans (evans)

eve (przeddzień)

even (parzysty)

evening (wieczór)

event (zdarzenie)

every (każdy)

everybody (wszyscy)

everyday (codziennie)

everything (wszystko)

everywhere (wszędzie)

evident (oczywisty)

evil (zło)

evolution (ewolucja)

ex (były)

exam (egzamin)

examined (badany)

examining (badanie)

example (przykład)

exceed (przekraczać)

excel (przewyższać)

excellence (doskonałość)

excellent (świetny)

except (z wyjątkiem)

exception (wyjątek)

exceptional (wyjątkowy)

excerpt (fragment)

excess (nadmiar)

excessive (nadmierny)

exchange (wymieniać się)

excited (podekscytowany)

excitement (podniecenie)

exciting (ekscytujący)

exclude (wykluczać)

excluded (wyłączony)

excluding (nie licząc)

exclusion (wykluczenie)

exclusive (ekskluzywny)

exclusively (wyłącznie)

excuse (wymówka)

exec (exec)

execute (wykonać)

executed (wykonany)

executive (wykonawczy)

exempt (zwolniony)

exemption (zwolnienie)

exercise (ćwiczenie)

exhaust (wydechowy)

exhibit (eksponować)

exist (istnieć)

existed (istniał)

existence (istnienie)

existing (istniejący)

exit (wyjście)

exotic (egzotyczny)

exp (do potęgi)

expand (rozszerzać)

expanded (rozszerzony)

expanding (rozszerzanie)

expansion (ekspansja)

expansys (expansys)

expect (oczekiwać)

expectations (oczekiwania)

expedia (ekspedycja)

expenditure (wydatek)

expense (koszt)

expensive (kosztowny)

experience (doświadczenie)

experienced (doświadczony)

experiencing (doświadczanie)

experiment (eksperyment)

experimental (eksperymentalny)

expert (ekspert)

expertise (ekspertyza)

expiration (wygaśnięcie)

expired (wygasły)

expires (wygasa)

explain (wyjaśnić)

explained (wyjaśniono)

explaining (wyjaśnianie)

explanation (wyjaśnienie)

explicit (wyraźny)

explicitly (wyraźnie)

explore (badać)

explorer (poszukiwacz)

exploring (odkrywanie)

explosion (eksplozja)

expo (wystawa)

export (eksport)

exposed (narażony)

exposure (narażenie)

express (wyrazić)

expressed (wyrażone)

ext (wew)

extend (poszerzać)

extending (rozsuwalny)

extension (rozbudowa)

extensive (rozległy)

exterior (zewnętrzny)

extra (dodatkowy)

extract (wyciąg)

extraction (ekstrakcja)

extraordinary (niezwykły)

extreme (skrajny)

extremely (niezwykle)

eye (oko)

eyed (wpatrywać się)

eyes (oczy)

ez (ez)

Funkcje obrazu sekcji

funkcje

Darmowy w użyciu

Ten tłumacz słów jest całkowicie darmowy, nie jest wymagana rejestracja i nie ma ograniczeń użytkowania.

online

Ten tłumacz jest oparty na przeglądarce, nie jest wymagana instalacja oprogramowania.

Wszystkie obsługiwane urządzenia

Zobacz tłumaczenia słów na dowolnym urządzeniu z przeglądarką: telefonach komórkowych, tabletach i komputerach stacjonarnych.

Obraz sekcji aplikacji internetowych