Itself Tools
itselftools
Woorden die beginnen met E

Woorden Die Beginnen Met E

De 10 000 meest gebruikte woorden vertaald en uitgesproken in veel verschillende talen.

Deze site maakt gebruik van cookies. Leer meer.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met onze Servicevoorwaarden en Privacybeleid.

Klik op een letter om in het Engels door woorden te bladeren die met die letter beginnen

Woorden die beginnen met E in het Engels

ea (ea)

each (elk)

eagle (adelaar)

ear (oor)

earl (graaf)

earliest (vroegste)

earned (verdiend)

earning (verdienen)

earrings (oorbellen)

ears (oren)

earthquake (aardbeving)

easier (makkelijker)

east (oosten-)

easter (pasen)

eastern (oostelijk)

eat (eten)

eating (aan het eten)

eau (eau)

ebay (ebay)

ebony (ebbehout)

ebook (ebook)

ec (eg)

echo (echo)

eclipse (verduistering)

eco (eco)

ecological (ecologisch)

ecology (ecologie)

ecommerce (e-commerce)

economic (economisch)

economies (economieën)

economy (economie)

ecuador (ecuador)

ed (ed)

eddie (eddie)

eden (eden)

edgar (edgar)

edinburgh (edinburgh)

edit (bewerk)

edited (bewerkt)

editing (bewerken)

edition (editie)

editor (editor)

editorial (redactie)

edmonton (edmonton)

eds (eds)

edt (edt)

educated (geleerd)

educators (opvoeders)

edward (edward)

ef (ef)

effect (effect)

effectively (effectief)

effectiveness (effectiviteit)

efficiency (efficiëntie)

efficiently (efficiënt)

effort (inspanning)

eg (bijv)

egg (ei)

eggs (eieren)

egypt (egypte)

egyptian (egyptische)

eh (eh)

eight (acht)

either (een van beide)

elder (ouderling)

elderly (ouderen)

elect (kiezen)

elected (gekozen)

election (verkiezing)

electoral (electoraal)

electrical (elektrisch)

electricity (elektriciteit)

electro (elektro)

electron (elektron)

electronic (elektronisch)

elegant (elegant)

element (element)

elementary (elementair)

elephant (olifant)

elevation (verhoging)

eleven (elf)

eligibility (geschiktheid)

eligible (in aanmerking komend)

eliminate (elimineren)

elimination (eliminatie)

elite (de elite)

elizabeth (elizabeth)

ellen (ellen)

elliott (elliott)

ellis (ellis)

elsewhere (ergens anders)

elvis (elvis)

em (em)

emacs (emacs)

email (e-mail)

embassy (ambassade)

embedded (ingebed)

emerald (smaragd)

emergency (noodgeval)

emerging (opkomend)

emily (emily)

eminem (eminem)

emirates (emiraten)

emission (emissie)

emma (emma)

emotional (emotioneel)

emotions (emoties)

emperor (keizer)

emphasis (nadruk)

empirical (empirisch)

employ (dienst)

employed (in dienst)

employer (werkgever)

employment (werkgelegenheid)

empty (leeg)

enabled (ingeschakeld)

enabling (inschakelen)

enb (enb)

enclosed (ingesloten)

enclosure (behuizing)

encoding (codering)

encounter (stuiten op)

encountered (tegengekomen)

encourage (aanmoedigen)

encouraged (aangemoedigd)

encouraging (bemoedigend)

encryption (encryptie)

encyclopedia (encyclopedie)

endangered (bedreigd)

ended (eindigde)

endif (stop als)

ending (einde)

endless (eindeloos)

endorsed (onderschreven)

endorsement (aanbeveling)

ends (loopt af)

enemies (vijanden)

enemy (vijand)

energy (energie)

enforcement (handhaving)

engage (bezighouden)

engaged (betrokken)

engagement (verloving)

engaging (innemend)

engineer (ingenieur)

england (engeland)

english (engels)

enhanced (versterkt)

enhancement (verbetering)

enhancing (verbeteren)

enjoy (genieten)

enjoyed (genoten)

enjoying (genieten van)

enlarge (vergroten)

enlargement (uitbreiding)

enquiries (vragen)

enquiry (navraag)

enrolled (ingeschreven)

enrollment (inschrijving)

ensemble (ensemble)

ensure (ervoor zorgen)

ensuring (zorgen voor)

ent (ent)

enter (invoeren)

entered (ingevoerde)

entering (binnenkomen)

entertaining (onderhoudend)

entertainment (vermaak)

entirely (geheel)

entities (entiteiten)

entitled (recht hebben)

entity (entiteit)

entrance (ingang)

entrepreneur (ondernemer)

entries (inzendingen)

entry (binnenkomst)

envelope (envelop)

environmental (milieu)

enzyme (enzym)

eos (eos)

ep (ep)

epa (epa)

epic (episch)

epinions (epinions)

episode (aflevering)

epson (epson)

eq (gelijk aan)

equal (gelijk)

equality (gelijkwaardigheid)

equally (even)

equation (vergelijking)

equilibrium (evenwicht)

equipment (apparatuur)

equipped (uitgerust)

equity (eigen vermogen)

equivalent (gelijkwaardig)

era (was)

eric (eric)

ericsson (ericsson)

erik (erik)

erotica (erotiek)

erp (erp)

escape (ontsnappen)

escorts (escorts)

especially (vooral)

espn (in het bijzonder)

essay (essay)

essence (essence)

essential (essentieel)

essentially (eigenlijk)

essex (essex)

est (est)

establish (tot stand brengen)

established (gevestigd)

establishing (oprichting)

establishment (vestiging)

estate (landgoed)

estimated (geschatte)

estimation (schatting)

estonia (estland)

etc (enzovoort)

eternal (eeuwig)

ethernet (ethernet)

ethical (ethisch)

ethics (ethiek)

ethiopia (ethiopië)

ethnic (etnisch)

eugene (eugene)

eur (eur)

euro (euro)

europe (europa)

european (europese)

ev (ev)

eva (eva)

eval (evalueren)

evaluated (geëvalueerd)

evaluation (evaluatie)

evanescence (vergankelijkheid)

evans (evans)

eve (vooravond)

even (zelfs)

evening (avond)

event (evenement)

ever (ooit)

every (elke)

everybody (iedereen)

everyday (elke dag)

everything (alles)

everywhere (overal)

evident (evident)

evolution (evolutie)

ex (ex)

exact (exact)

exam (examen)

examining (onderzoeken)

excel (excelleren)

excellence (uitmuntendheid)

except (behalve)

exception (uitzondering)

exceptional (uitzonderlijk)

excerpt (uittreksel)

excess (overmaat)

excessive (excessief)

exchange (uitwisseling)

excited (opgewonden)

excitement (spanning)

exciting (opwindend)

exclude (uitsluiten)

excluded (uitgesloten)

excluding (exclusief)

exclusion (uitsluiting)

exclusively (uitsluitend)

excuse (excuus)

exec (uitvoerend)

execute (uitvoeren)

executed (uitgevoerd)

execution (uitvoering)

exempt (vrijstellen)

exhaust (uitlaat)

exhibit (exposeren)

exhibition (tentoonstelling)

existed (bestond)

existence (bestaan)

existing (bestaande)

exit (uitgang)

exotic (exotisch)

exp (exp)

expanded (uitgebreid)

expanding (uitbreiden)

expansys (uitgestrektheid)

expect (verwachten)

expectations (verwachtingen)

expedia (expedia)

expenditure (uitgaven)

expense (kosten)

expensive (duur)

experience (ervaring)

experiencing (ervaren)

experiment (experiment)

experimental (experimenteel)

expert (deskundige)

expertise (expertise)

expiration (vervaldatum)

expired (niet meer geldig)

expires (verloopt)

explain (leg uit)

explained (uitgelegd)

explaining (uitleggen)

explanation (uitleg)

explicit (expliciet)

explicitly (uitdrukkelijk)

exploration (verkenning)

explorer (ontdekkingsreiziger)

exploring (verkennen)

explosion (explosie)

expo (expositie)

export (exporteren)

exposed (blootgesteld)

exposure (blootstelling)

express (uitdrukken)

expressed (uitgedrukt)

ext (ext)

extended (verlengd)

extending (verlengen)

extent (omvang)

exterior (buitenkant)

external (extern)

extra (extra)

extract (extract)

extraction (extractie)

extraordinary (buitengewoon)

extremely (extreem)

eye (oog)

eyed (ogen)

ez (zo)

Functies sectie afbeelding

Kenmerken

Gratis te gebruiken

Deze woordvertaler is helemaal gratis, er is geen registratie vereist en er is geen gebruikslimiet.

Online

Deze vertaler is gebaseerd op de browser, er is geen software-installatie vereist.

Alle apparaten worden ondersteund

Bekijk woordvertalingen op elk apparaat met een browser: mobiele telefoons, tablets en desktopcomputers.

Afbeelding van sectie voor webapps