Itself Tools
itselftools
Woorden die beginnen met I

Woorden Die Beginnen Met I

De 10 000 meest gebruikte woorden vertaald en uitgesproken in veel verschillende talen.

Deze site maakt gebruik van cookies. Leer meer.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met onze Servicevoorwaarden en Privacybeleid.

Klik op een letter om in het Engels door woorden te bladeren die met die letter beginnen

Woorden die beginnen met I in het Engels

i (ik)

ia (ia)

ian (ian)

ibm (ibm)

ic (ic)

ice (ijs-)

iceland (ijsland)

icon (icoon)

icq (icq)

ict (ict)

idaho (idaho)

ide (idee)

ideal (ideaal)

identical (identiek)

identified (geïdentificeerd)

identifier (identificatie)

identifies (identificeert)

identifying (identificeren)

identity (identiteit)

idle (inactief)

idol (idool)

ids (id's)

ie (d.w.z)

ieee (ieee)

if (als)

ignore (negeren)

ignored (buiten beschouwing gelaten)

il (il)

illegal (onwettig)

illinois (illinois)

illness (ziekte)

illustrated (geïllustreerd)

illustration (illustratie)

image (beeld)

imagination (verbeelding)

imagine (stel je voor)

imaging (in beeld brengen)

img (img)

immediately (direct)

immigrants (immigranten)

immigration (immigratie)

immune (immuun)

immunology (immunologie)

impaired (verzwakt)

imperial (keizerlijk)

implementation (implementatie)

implemented (geïmplementeerd)

implementing (implementeren)

implications (implicaties)

implied (impliciet)

implies (impliceert)

import (importeren)

importance (belang)

importantly (belangrijk)

imported (geïmporteerd)

impose (opleggen)

imposed (opgelegd)

impossible (onmogelijk)

impressed (onder de indruk)

impression (indruk)

impressive (indrukwekkend)

improved (verbeterd)

inappropriate (ongepast)

inbox (postvak in)

incentive (stimulans)

inch (inch)

inches (inches)

incidence (incidentie)

incident (incident)

incl (incl)

include (omvatten)

included (inbegrepen)

inclusion (inclusie)

inclusive (inclusief)

income (inkomen)

incoming (inkomend)

incomplete (incompleet)

incorporate (opnemen)

incorporated (opgenomen)

incorrect (niet correct)

increase (toename)

increased (is gestegen)

increasing (toenemend)

increasingly (in toenemende mate)

incredible (ongelooflijk)

incurred (opgelopen)

ind (ind)

indeed (inderdaad)

independence (onafhankelijkheid)

independently (onafhankelijk)

index (inhoudsopgave)

indexed (geïndexeerd)

india (india)

indian (indisch)

indiana (indiana)

indianapolis (indianapolis)

indicate (aangeven)

indicated (aangegeven)

indicating (wijzend op)

indication (indicatie)

indicator (indicator)

indices (indexen)

indie (indie)

indigenous (inheems)

indirect (indirecte)

individually (individueel)

indonesia (indonesië)

indonesian (indonesisch)

indoor (binnen)

induced (geïnduceerd)

induction (inductie)

industrial (industrieel)

industries (industrieën)

industry (industrie)

inexpensive (goedkoop)

inf (info)

infant (zuigeling)

infected (besmet)

infection (infectie)

infectious (besmettelijk)

inflation (inflatie)

influence (invloed)

influenced (beïnvloed)

informal (informeel)

informative (informatief)

informed (op de hoogte)

infrared (infrarood)

infrastructure (infrastructuur)

infringement (inbreuk)

ing (ing)

ingredients (ingrediënten)

inherited (geërfd)

initial (eerste)

initially (aanvankelijk)

initiated (geïnitieerd)

initiative (initiatief)

injection (injectie)

injured (gewond)

injuries (verwondingen)

injury (letsel)

ink (inkt)

inkjet (inkjet)

inline (in lijn)

inner (innerlijk)

innocent (onschuldig)

innovation (innovatie)

innovative (vernieuwend)

inns (herbergen)

input (invoer)

inquire (informeren)

inquiry (onderzoek)

ins (ins)

insects (insecten)

insert (invoegen)

inserted (ingevoegd)

insertion (invoeging)

insider (insider)

insight (in zicht)

inspection (inspectie)

inspector (inspecteur)

inspiration (inspiratie)

inspired (geïnspireerd)

installation (installatie)

installed (geïnstalleerd)

installing (installeren)

instance (voorbeeld)

instant (instant)

instantly (onmiddellijk)

instead (in plaats daarvan)

institute (instituut)

institution (instelling)

institutional (institutioneel)

instruction (instructie)

instructional (leerzaam)

instructor (instructeur)

instrument (instrument)

instrumental (instrumentaal)

instrumentation (instrumentatie)

insulation (isolatie)

insulin (insuline)

insurance (verzekering)

int (int)

intake (inname)

integer (geheel getal)

integral (integraal)

integrated (geïntegreerd)

integrating (integreren)

integration (integratie)

integrity (integriteit)

intel (informatie)

intellectual (intellectueel)

intelligence (intelligentie-)

intelligent (intelligent)

intend (van plan zijn)

intended (bedoeld)

intense (intens)

intensity (intensiteit)

intensive (intensief)

intent (intentie)

intention (voornemen)

interact (interageren)

interaction (interactie)

interactive (interactief)

interest (interesseren)

interested (geïnteresseerd)

interesting (interessant)

interface (koppel)

interference (interferentie)

interim (tussentijds)

interior (interieur)

intermediate (tussenliggend)

internal (intern)

international (internationale)

internationally (internationaal)

internet (internetten)

internship (stage)

interpretation (interpretatie)

interpreted (geïnterpreteerd)

interracial (interraciaal)

intersection (kruispunt)

interstate (interstatelijk)

interval (interval)

intervention (interventie)

interview (interview)

intimate (intiem)

intl (intl)

into (in)

intranet (intranet)

intro (intro)

introduce (voorstellen)

introduced (geïntroduceerd)

introducing (introduceren)

introduction (invoering)

introductory (inleidend)

invalid (ongeldig)

invasion (invasie)

invention (uitvinding)

inventory (voorraad)

invest (investeren)

investigated (onderzocht)

investment (investering)

investor (investeerder)

invisible (onzichtbaar)

invision (invisie)

invitation (uitnodiging)

invite (nodig uit)

invited (uitgenodigd)

invoice (factuur)

involve (bij betrekken)

involvement (betrokkenheid)

involving (erbij betrekken)

io (io)

ion (ion)

iowa (iowa)

ip (ik p)

ipaq (ipaq)

ipod (ipod)

ips (ips)

ir (ir)

ira (ira)

iran (iran)

iraq (irak)

iraqi (iraaks)

irc (irc)

ireland (ierland)

irish (iers)

iron (ijzer)

irrigation (irrigatie)

irs (irs)

isa (is een)

isaac (isaac)

isbn (isbn)

islam (islam)

islamic (islamitisch)

isle (eiland)

iso (iso)

isolated (geïsoleerd)

isp (isp)

israel (israël)

israeli (israëlisch)

issn (issn)

issue (kwestie)

ist (is)

istanbul (istanbul)

italia (italiaans)

italic (cursief)

italy (italië)

item (item)

itself (zelf)

itunes (itunes)

iv (iv)

ivory (ivoor)

ix (ix)

Functies sectie afbeelding

Kenmerken

Gratis te gebruiken

Deze woordvertaler is helemaal gratis, er is geen registratie vereist en er is geen gebruikslimiet.

Online

Deze vertaler is gebaseerd op de browser, er is geen software-installatie vereist.

Alle apparaten worden ondersteund

Bekijk woordvertalingen op elk apparaat met een browser: mobiele telefoons, tablets en desktopcomputers.

Afbeelding van sectie voor webapps