Itself Tools
itselftools
Ord som begynner med C

Ord Som Begynner Med C

De 10 000 mest brukte ordene oversatt og uttalt på mange forskjellige språk.

Denne siden bruker informasjonskapsler. Lære mer.

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Vilkår for bruk og Personvern.

Klikk på en bokstav for å bla gjennom ord som begynner med den bokstaven på engelsk

Ord som begynner med C på engelsk

cab (drosje)

cabin (hytte)

cabinet (kabinett)

cable (kabel)

cache (cache)

cached (bufret)

cad (cad)

cadillac (cadillac)

cafe (kafe)

cage (bur)

cake (kake)

cal (cal)

calcium (kalsium)

calculate (regne ut)

calculated (regnet ut)

calculator (kalkulator)

calendar (kalender)

calgary (calgary)

calibration (kalibrering)

california (california)

call (anrop)

called (kalt)

calling (ringer)

calm (rolig)

calvin (calvin)

cam (kam)

cambodia (kambodsja)

cambridge (cambridge)

camcorder (videokamera)

came (kom)

camel (kamel)

camera (kamera)

cameron (cameron)

cameroon (kamerun)

camp (leir)

campaign (kampanje)

campbell (campbell)

camping (camping)

campus (campus)

cams (kameraer)

canada (canada)

canadian (kanadisk)

canberra (canberra)

cancel (avbryt)

cancellation (kansellering)

cancelled (avbrutt)

cancer (kreft)

candidate (kandidat)

candle (stearinlys)

candy (sukkertøy)

cannon (kanon)

cant (kan ikke)

canvas (lerret)

canyon (dal)

capabilities (evner)

capability (evne)

capable (i stand)

capacity (kapasitet)

cape (kappe)

capitol (hovedstad)

caps (caps)

captain (kaptein)

captured (fanget)

carb (karbohydrater)

carbon (karbon)

cardiac (hjerte)

cardiff (cardiff)

cardiovascular (kardiovaskulær)

care (hvilken)

career (karriere)

careful (forsiktig)

carefully (nøye)

carey (carey)

cargo (last)

caribbean (karibisk)

caring (omsorgsfull)

carl (carl)

carlo (carlo)

carmen (carmen)

carnival (karneval)

carol (carol)

carolina (carolina)

caroline (caroline)

carried (båret)

carrier (transportør)

carries (bærer)

carroll (carroll)

carry (bære)

cars (biler)

carter (carter)

cartoon (tegnefilm)

cartridge (patron)

cas (cas)

casa (casa)

casey (casey)

cash (penger)

cashiers (kasserere)

casino (kasino)

casio (casio)

cassette (kassett)

cast (rollebesetning)

casting (støping)

castle (borg)

casual (uformelt)

cat (katt)

catalogue (katalog)

catalyst (katalysator)

catch (å fange)

categories (kategorier)

category (kategori)

catering (catering)

cathedral (katedral)

catherine (catherine)

catholic (katolikk)

cats (katter)

cattle (kveg)

cause (årsaken)

caused (forårsaket)

causing (forårsaker)

caution (forsiktighet)

cave (hule)

cayman (cayman)

cb (cb)

cbs (cbs)

ccd (ccd)

cd (cd)

cdna (cdna)

cds (cd-er)

cdt (cdt)

ce (ce)

cedar (seder)

ceiling (tak)

celebrate (feire)

celebration (feiring)

celebrity (kjendis)

celebs (kjendiser)

cell (celle)

cellular (mobilnettet)

celtic (keltisk)

cement (sement)

cemetery (gravplass)

census (telling)

cent (cent)

centered (sentrert)

central (sentral)

centre (senter)

centuries (århundrer)

century (århundre)

ceo (administrerende direktør)

ceramic (keramikk)

ceremony (seremoni)

certificate (sertifikat)

certification (sertifisering)

certified (sertifisert)

cet (cet)

cfr (jfr)

cg (cg)

cgi (cgi)

ch (kap)

chad (tsjad)

chain (kjede)

chair (stol)

chairman (formann)

challenge (utfordring)

challenged (utfordret)

challenging (utfordrende)

chamber (kammer)

champagne (champagne)

champion (champion)

championship (mesterskap)

chan (chan)

chance (sjanse)

chancellor (kansler)

changelog (endringslogg)

changing (skiftende)

chaos (kaos)

chapel (kapell)

chapter (kapittel)

char (røye)

character (karakter)

characteristic (karakteristisk)

characterization (karakterisering)

characterized (karakterisert)

charge (lade)

charged (ladet)

charging (lader)

charitable (veldedige)

charity (veldedighet)

charles (charles)

charleston (charleston)

charlie (charlie)

charlotte (charlotte)

charm (sjarm)

charming (sjarmerende)

charter (charter)

chase (jage)

chassis (chassis)

chat (chatte)

cheap (billig)

cheaper (billigere)

cheapest (billigste)

cheat (jukse)

checked (sjekket)

checking (sjekker)

checklist (sjekkliste)

checkout (sjekk ut)

cheers (jubel)

cheese (ost)

chef (sjef)

chelsea (chelsea)

chem (chem)

chemical (kjemisk)

chemistry (kjemi)

chen (chen)

cheque (kryss av)

cherry (kirsebær)

chess (sjakk)

chest (bryst)

chester (chester)

chevrolet (chevrolet)

chevy (chevy)

chi (chi)

chicago (chicago)

chick (dama)

chicken (kylling)

childhood (barndom)

chile (chile)

china (kina)

chinese (kinesisk)

chip (brikke)

cho (cho)

chocolate (sjokolade)

choir (kor)

cholesterol (kolesterol)

chose (valgte)

chosen (valgt ut)

chris (chris)

christ (kristus)

christian (kristen)

christianity (kristendommen)

christina (christina)

christine (christine)

christmas (jul)

christopher (christopher)

chrome (krom)

chronic (kronisk)

chronicle (kronikk)

chrysler (chrysler)

chubby (lubben)

chuck (chuck)

church (kirke)

churches (kirker)

ci (ci)

cia (cia)

cialis (cialis)

ciao (ciao)

cigarette (sigarett)

cincinnati (cincinnati)

cindy (cindy)

cinema (kino)

cingular (singular)

cio (cio)

cir (cir)

circle (sirkel)

circuit (krets)

circular (sirkulær)

circulation (sirkulasjon)

circumstances (omstendigheter)

circus (sirkus)

cisco (cisco)

citation (sitering)

cite (sitere)

cities (byer)

citizen (borger)

citizenship (statsborgerskap)

citysearch (bysøk)

civic (borgerlig)

civilian (sivil)

civilization (sivilisasjon)

cj (cj)

cl (cl)

claimed (hevdet)

claire (claire)

clan (klan)

clara (clara)

clarity (klarhet)

clark (clark)

clarke (clarke)

class (klasse)

classes (klasser)

classical (klassisk)

classification (klassifisering)

classified (klassifisert)

classroom (klasserom)

clause (klausul)

clay (leire)

cleaner (renere)

cleaning (rengjøring)

cleanup (rydde opp)

clearance (klarering)

cleared (ryddet)

clearing (lysning)

clerk (kontorist)

cleveland (cleveland)

click (klikk)

clicking (klikke)

client (klient)

cliff (klippe)

climate (klima)

climb (klatre)

climbing (klatring)

clinic (klinikk)

clinical (klinisk)

clinton (clinton)

clip (klipp)

clone (klone)

close (lukk)

closed (lukket)

closer (nærmere)

closest (nærmest)

closing (lukking)

closure (stenging)

cloth (klut)

clothes (klær)

cloud (sky)

cloudy (skyet)

club (klubb)

cluster (klynge)

cm (cm)

cms (cms)

cn (cn)

cnet (cnet)

cnn (cnn)

coaches (trenere)

coaching (coaching)

coal (kull)

coalition (koalisjon)

coast (kyst)

coastal (kystnære)

coat (frakk)

coated (belagt)

coating (belegg)

cocktail (cocktail)

cod (torsk)

code (kode)

coffee (kaffe)

cognitive (kognitiv)

cohen (cohen)

coin (mynt)

col (kol)

cold (kald)

cole (cole)

coleman (coleman)

colin (colin)

collaboration (samarbeid)

collaborative (samarbeidende)

collapse (kollapse)

collar (halsbånd)

colleague (kollega)

collect (samle inn)

collectables (samleobjekter)

collected (samlet inn)

collectible (samleobjekt)

collecting (innsamling)

collective (kollektive)

collector (samler)

college (høyskole)

collins (collins)

cologne (köln)

colombia (colombia)

colon (kolon)

colonial (koloniale)

colony (koloni)

color (farge)

colorado (colorado)

colored (farget)

columbia (columbia)

columbus (columbus)

column (kolonne)

columnists (spaltister)

com (com)

combat (kamp)

combined (kombinert)

combining (kombinere)

combo (kombinasjon)

come (komme)

comedy (komedie)

comfort (komfort)

comfortable (komfortabel)

comic (komisk)

coming (kommer)

comm (komm)

command (kommando)

commander (kommandør)

commentary (kommentar)

commented (kommenterte)

commercial (kommersiell)

commission (kommisjon)

commissioner (kommisjonær)

commit (begå)

committed (engasjert)

committee (komiteen)

commodities (varer)

commodity (handelsvare)

commonly (vanlig)

commonwealth (samveldet)

communicate (kommunisere)

communication (kommunikasjon)

communist (kommunistisk)

community (samfunnet)

comp (komp)

compact (kompakt)

companies (selskaper)

companion (kompanjong)

compaq (compaq)

comparable (sammenlignbare)

comparative (komparativ)

compared (sammenlignet)

comparing (sammenligne)

comparison (sammenligning)

compatibility (kompatibilitet)

compensation (kompensasjon)

compete (konkurrere)

competent (kompetent)

competing (konkurrerer)

competitive (konkurransedyktig)

competitors (konkurrenter)

compile (kompilere)

compiled (kompilert)

compiler (kompilator)

complaint (klage)

complement (komplement)

completed (fullført)

completing (fullfører)

completion (ferdigstillelse)

complexity (kompleksitet)

compliant (kompatibel)

complicated (komplisert)

complications (komplikasjoner)

complimentary (gratis)

comply (etterkomme)

component (komponent)

composed (komponert)

composer (komponist)

composite (sammensatte)

composition (sammensetning)

compound (sammensatt)

compressed (komprimert)

compression (kompresjon)

compromise (kompromiss)

computation (beregning)

computational (beregningsmessig)

compute (beregne)

computed (beregnet)

computer (datamaskin)

computing (databehandling)

concentrate (konsentrere)

concentration (konsentrasjon)

concept (konsept)

conceptual (konseptuelle)

concern (bekymring)

concerning (angående)

concert (konsert)

conclude (konkludere)

concluded (konkluderte)

conclusion (konklusjon)

concord (enighet)

concrete (betong)

condition (betingelse)

conditional (betinget)

conditioning (kondisjonering)

condo (leilighet)

conduct (oppførsel)

conducted (gjennomført)

conducting (dirigere)

conf (konf)

conference (konferanse)

conferencing (konferanser)

confidence (tillit)

confident (selvsikker)

confidential (konfidensiell)

confidentiality (konfidensialitet)

config (konfig)

configuration (konfigurasjon)

configured (konfigurert)

configuring (konfigurere)

confirmed (bekreftet)

conflict (konflikt)

confused (forvirret)

confusion (forvirring)

congo (kongo)

congratulations (gratulerer)

congress (kongress)

congressional (kongressen)

conjunction (konjunksjon)

connect (koble)

connected (tilkoblet)

connecticut (connecticut)

connecting (kobler til)

connection (forbindelse)

connectivity (tilkobling)

connector (kontakt)

cons (ulemper)

conscious (bevisst)

consciousness (bevissthet)

consecutive (påfølgende)

consensus (konsensus)

consent (samtykke)

consequence (konsekvens)

consequently (følgelig)

conservative (konservative)

consider (ta i betraktning)

considerable (betraktelig)

consideration (betraktning)

considering (med tanke på)

consist (bestå)

consistency (konsistens)

consistent (konsistent)

consistently (konsekvent)

consisting (bestående)

console (konsoll)

consolidated (konsolidert)

consolidation (konsolidering)

consortium (konsortium)

conspiracy (sammensvergelse)

const (konst)

constant (konstant)

constantly (stadig)

constitute (utgjøre)

constitution (grunnlov)

constitutional (konstitusjonelle)

constraint (begrensning)

construct (konstruere)

constructed (konstruert)

construction (konstruksjon)

consult (rådføre)

consultancy (rådgivning)

consultant (konsulent)

consultation (konsultasjon)

consumer (forbruker)

consumption (forbruk)

contact (ta kontakt med)

contacted (kontaktet)

contacting (kontakter)

contain (inneholde)

contained (inneholdt)

container (container)

containing (inneholder)

contamination (forurensning)

contemporary (moderne)

content (innhold)

contest (konkurranse)

context (kontekst)

continent (kontinent)

continental (kontinentale)

continually (kontinuerlig)

continued (fortsatte)

continuity (kontinuitet)

continuous (kontinuerlige)

contract (kontrakt)

contracting (kontrahering)

contractor (entreprenør)

contrary (motsetning)

contrast (kontrast)

contribute (bidra)

contributed (bidratt)

contributing (bidrar)

contribution (bidrag)

contributor (bidragsyter)

control (styre)

controlled (kontrollert)

controller (kontrolleren)

controlling (kontrollerende)

controversial (kontroversiell)

controversy (kontrovers)

convenience (bekvemmelighet)

convenient (beleilig)

convention (konvensjon)

conventional (konvensjonell)

convergence (konvergens)

conversation (samtale)

conversion (omdannelse)

convert (konvertere)

converted (konvertert)

converter (omformer)

convertible (cabriolet)

convicted (dømt)

conviction (dom)

convinced (overbevist)

cook (kokk)

cookbook (kokebok)

cooked (kokt)

cookie (kjeks)

cooking (matlaging)

cool (kul)

cooler (kjøligere)

cooling (kjøling)

cooper (cooper)

cooperative (kooperativ)

coordinate (koordinere)

coordinated (koordinert)

coordination (koordinasjon)

coordinator (koordinator)

cop (politimann)

cope (håndtere)

copied (kopiert)

copies (kopier)

copper (kobber)

copy (kopiere)

copying (kopiering)

copyright (opphavsrett)

copyrighted (opphavsrettsbeskyttet)

coral (korall)

cord (ledning)

cordless (trådløs)

cork (kork)

cornell (cornell)

corner (hjørne)

cornwall (cornwall)

corp (korp)

corporate (bedriftens)

corporation (selskap)

corpus (korpus)

corrected (rettet opp)

correction (korreksjon)

correctly (riktig)

correlation (sammenheng)

correspondence (korrespondanse)

corruption (korrupsjon)

cos (cos)

cosmetic (kosmetikk)

cost (koste)

costa (costa)

costume (drakt)

cotton (bomull)

could (kunne)

counsel (råd)

count (telle)

counted (regnet)

counties (fylker)

counting (teller)

county (fylke)

coupled (koblet)

coupon (kupong)

courage (mot)

courier (kurer)

course (kurs)

court (domstol)

courtesy (høflighet)

cove (vik)

cover (dekke)

coverage (dekning)

covered (dekket)

covering (dekker)

cow (ku)

cowboy (cowboy)

cp (cp)

cpu (prosessor)

cr (cr)

crack (sprekk)

cradle (vugge)

craft (håndverk)

craig (craig)

craps (craps)

crash (brak)

crawford (crawford)

cream (krem)

create (skape)

created (opprettet)

creating (skaper)

creation (opprettelse)

creative (kreativ)

creativity (kreativitet)

creator (skaperen)

creature (skapning)

credit (kreditt)

creek (lita elv, bekk)

crest (emblem)

crew (mannskap)

cricket (siriss)

crime (forbrytelse)

criminal (forbryter)

crisis (krise)

criteria (kriterier)

criterion (kriterium)

critical (kritisk)

criticism (kritikk)

critics (kritikere)

crm (crm)

croatia (kroatia)

crop (avling)

crossing (kryssing)

crossword (kryssord)

crowd (publikum)

crown (krone)

crucial (avgjørende)

crude (grov)

cruise (cruise)

cruz (cruz)

cry (gråte)

crystal (krystall)

css (css)

cst (cst)

ct (ct)

ctrl (ctrl)

cu (cu)

cuba (cuba)

cube (kube)

cubic (kubikk)

cuisine (mat)

cult (kult)

cultural (kulturell)

culture (kultur)

cumulative (kumulativ)

cup (kopp)

cups (kopper)

cure (kurere)

curious (nysgjerrig)

currencies (valutaer)

currency (valuta)

curriculum (læreplanen)

cursor (markøren)

curtis (curtis)

curve (kurve)

custody (varetekt)

customer (kunde)

cut (skjære)

cute (søt)

cuts (kutt)

cutting (kutting)

cv (cv)

cvs (cvs)

cw (cw)

cyber (cyber)

cycle (syklus)

cycling (sykling)

cylinder (sylinder)

cyprus (kypros)

cz (cz)

czech (tsjekkisk)

Inneholder seksjonsbilde

Funksjoner

Gratis å bruke

Denne ordoversetteren er helt gratis, ingen registrering er nødvendig og det er ingen bruksgrense.

på nett

Denne oversetteren er basert i nettleseren, ingen programvareinstallasjon er nødvendig.

Alle enheter støttes

Se ordoversettelser på alle enheter som har en nettleser: mobiltelefoner, nettbrett og stasjonære datamaskiner.

Seksjonsbilde for nettapper